• نام گذاری سال 99 به نام سال جهش تولید - گروه مشاوریار
 • خدمات اداری و حقوقی گروه مشاوریار
 • خدمات اداری و مهندسی
 • کنترل پروژه و امور قراردادها گروه مشاوریار
 • گروه مهندسی ذوب و فولاد گروه مشاوریار
 • تامین مواد اولیه صنایع فولادی و متالورژی - گروه مشاوریار
 • مشاوره سیستم های فناوری اطلاعات گروه مشاوریار

آخرین درخواست های خرید

 • درخواست خرید معدن منگنز - مشاوریار
 • درخواست خرید معدن آهن مگنتیت - مشاوریار
 • درخواست خرید معدن بوکسیت - مشاوریار

آخرین درخواست های فروش

 • تامین مواد اولیه صنایع فولادی و متالورژی - مشاور
 • فروش نیروگاه CHP - مشاوریار
 • فروش جرم زدا و رسوب زدای کلینر - مشاوریار

گروه مشاوریار تغییرات سریع در حوزه های کسب و کار را ضروری می دانند.

با توجه به تغییرات سریع در حوزه های کسب و کار، نیاز به اتخاذ تصمیمات مناسب در کوتاه ترین زمان و عملیاتی نمودن آن ها، بیش از گذشته ضرورت می یابد. در این راستا، گروه مشاور یار، با حذف فرآیندهای بوروکراتیک غیر ضروری در بررسی درخواست ها و خدمات اداری، حقوقی و مالی، به چابک سازی سازوکار اقدام نموده است و این مهم را به عنوان یکی از وجوه تمایز خود از دیگر مجموعه های اداری و حقوقی، سر لوحه خود قرار داده است.

تنظیم قرارکاری
خدمات گروه مشاوریار

خدمات ما

به علت گستره ی وسیع فعالیت های شرکت و پرداختن به صنایع گوناگون و توجه به شرایط خاص متقاضیان، انعطاف پذیری در شرایط و رویه های انعقاد قرارداد، یکی از اصول شرکت است و متناسب با شرایط هر متقاضی، بهترین و مناسب ترین چارچوب قراردادی، طراحی و اجرا می گردد.

 • خدمات اداری و حقوقی

 • خدمات اداری و مهندسی

 • خدمات فنی و اقتصادی

 • خدمات فنی و مهندسی

 • اجرای پروژه های صنعتی

 • خدمات ثبت تا بهره برداری معادن

 • خدمات کنترل پروژه و قرارداد ها

 • خدمات مهندسی ذوب و فولاد

 • ارزش گذاری سهام، طرح ها و پروژه ها

 • مدیریت و نظارت بر پروژه های صنعتی

خدمات ما