اهلیت متقاضی در بررسی طرح های توجیهی فنی اقتصادی به چه معناست؟

اهلیت متقاضی در بررسی طرح های توجیهی فنی اقتصادی به چه معناست؟

اهلیت متقاضی در بررسی طرح های توجیهی فنی اقتصادی به چه معناست؟

اهلیت متقاضی در فرآیند تامین مالی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که بانک‌ها یک پروژه سرمایه‌گذاری را از دو منظر بررسی می‌کنند

اهلیت متقاضی در فرآیند تامین مالی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که بانک‌ها یک پروژه سرمایه‌گذاری را از دو منظر طرح توجیهی فنی اقتصادی و همچنین اهلیت متقاضی بررسی می‌کنند و هر دو منظر اهمیت دارند یا به‌عبارتی بانکها صرفا براساس اهلیت متقاضی  و یا صرفا بر اساس توجیه‌پذیری طرح ، اقدام به اعطای تسهیلات نمی‌کنند. در بررسی اهلیت متقاضی توسط بانک ها ، توانایی ها و سوابق اجرایی و مدیریتی و مالی صاحب طرح برای اجرای پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.

با توجه به این مهم می‌توان معیارهایی که در تشخیص اهلیت متقاضی تاثیر‌گذار است را بررسی کنیم.

سابقه متقاضی:

در ابتدا سوابق ثبتی متقاضی طرح اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی، مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-   سوابق ثبتی شرکت:

–         نام و نوع شرکت (سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود و تعاونی)، به طور کامل

–         تاریخ، شماره و محل ثبت

–         سرمایه اولیه ثبت شده و سرمایه فعلی شرکت

–         محل دفتر مرکزی

–         موضوع فعالیت (اعم از تولیدی و ارائه خدمات) براساس آنچه که در آخرین اساسنامه یا آخرین آگهی تغییرات شرکت معین شده است. در صورتی که موضوع فعالیت شرکت با طرح یکسان نمی‌باشد، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
–         کلیه تغییرات قانونی و اصلی ثبت شده با ذکر تاریخ آگهی و نوع تغییرات (مانند تغییرات در میزان سرمایه، مشخصات سهامداران و مدیران، تغییر محل یا تغییر نوع شرکت…

۲-  سرمایه و سهامداران:

–         میزان آخرین سرمایه شرکت و  نحوه تسهیم آن، تفکیک میزان سرمایه پرداخت شده و تعهد شده

–         اسامی سهامداران عمده، تعداد سهام، نوع سهام (با نام، بی‌نام، ممتاز و… )، مبلغ اسمی هر سهم، مبلغ کل و درصد سهم هر یک از سهامداران.

اگر اشخاص حقوقی باشند مشخصات آنها شامل نام و نوع شرکت، تاریخ، شماره و محل ثبت، موضوع فعالیت شرکت، سهامداران و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آنها نیز ذکر شود.

۳- مدیریت:

لازم است سوابق تجربی و علمی هر یک از اعضا هیئت مدیره بخصوص اعضا موظف و مدیر عامل در این قسمت ارائه شود و ضمن ارائه سوابق علمی و تجربی مدیران به طور مشخص در مورد توانایی آنان در اداره امور طرح، اظهار نظر شود. موارد مذکور می‌بایست براساس آخرین آگهی تغییرات هیئت مدیره باشد. در ضمن تاریخ انتصاب و مدت زمان حضور در هیئت مدیره معین شود.

نکته: لازم است در مورد ساختار اجرای طرح در حدی که در این مرحله مشخص میباشد شامـل مدیـران اجـرایی و مشاوران و پیمانکاران  طـرح (درصورت وجود) نیز توضیحات لازم ارائه شود.

 ۴- مجوزهای قانونی:

–            کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده از سازمان‌های تابعه (با ذکر شماره و تاریخ) در این قسمت ذکر شود از جمله این مجوزها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.

–         در مورد صنایع: جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری تولیدات موجود و جواز توسعه (تأسیس) در مورد طرح‌های توسعه (با ذکر نام محصول و ظرفیت و مشخصات مجوزها)

–         در مورد بخش موجود  طرح‌های توسعه ضروری است کلیه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده ذکر گردد.

–         در مورد معادن: پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و تعیین ذخیره معدن و حقوق دولتی که باید پرداخت گردد.

–         مجوزهای مربوط به قوانین کار، بیمه، مالیات و محیط زیست و….

–         در صورت وجود، مجوزهای تغییر کاربری زمین، حمل و نقل

–         مجوزهای لازم جهت تولید مواد غذایی و بهداشتی

–         سایر مجوزهای مربوطه از نهادهای قانونی ( مانند وزارت ارشاد در صنایع چاپ)

–         لازم است مجوزها و استانداردهای مورد نیاز تا مرحله بهره‌برداری تجاری از طرح و مقطع زمانی لازم جهت اخذ این مجوزها نیز پیش‌بینی گردد.

اهلیت متقاضی در بررسی طرح های توجیهی فنی اقتصادی به چه معناست؟

اهلیت متقاضی در بررسی طرح های توجیهی فنی اقتصادی به چه معناست؟

 توان‌مندی‌های متقاضی:

مجموعه توان‌مندی‌های متقاضی در ایجاد و بهره‌برداری هر چه بهتر از طرح از جنبه‌های مختلف.

این توان‌مندی‌ها می‌توانند مربوط به سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و مشاوران فنی، اجرائی متقاضی (عوامل طرح)  باشند که در هر مورد باید مشخص شوند.

در ابتدا باید مجموعه توان‌مندی‌هایی که در ایجاد و بهره‌برداری از طرح موثر است به صورت مشروح مورد بررسی قرار گیرد مواردی از جمله:

–         اهمیت توان‌مندی بالقوه یا بالفعل برای حضور موفق متقاضی در بازار.

–         لزوم وجود سوابق در راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح و طرح‌های مشابه در زمینه‌های مختلف فنی، مهندسی و مدیریتی.

–         ارتباط، توان و اعتبار مالی متقاضی برای جذب و مدیریت منابع مالی در دوره راه‌اندازی و بهره‌برداری.

–         مشابهت محصول و یا سایر شرایط طرح با طرح‌های دیگری که احتمالاً متقاضی در آنها دارای سوابق است.

الف-  توانمندی بالقوه یا بالفعل متقاضی برای کسب سهم بازار

توان‌مندی بالقوه و بالفعل متقاضی یا عوامل مدیریتی طرح برای حضوری موفق در بازار از جمله سهم کسب شده فعلی بازار، خوشنامی و اعتبار در بازار مربوطه به نحوی که نشان‌دهنده امکان فروش مناسب محصول باشد در این قسمت بررسی شود.

–         سابقه عوامل طرح در فروش محصول طرح یا محصولات مشابه و میزان سهم بازار.

–         سابقه و توان عوامل طرح در کسب بازار برای کالاها و محصولات مکمل و جانشین.

–         وضعیت کسب سهم بازار در طرح‌های مطالعه و اجرا شده قبلی توسط متقاضی یا مشاوران طرح.

–         سوابق اجرائی عوامل طرح در زمینه صادرات و فعالیت در بازارهای جهانی.

–         امکانات بالقوه عوامل طرح به منظور حضور موفق در بازارهای جهانی.

ب‌-سوابق مالی متقاضی

به منظور امکان شناخت توان‌مندی‌های مالی متقاضی و سایر عوامل طرح که سوابق مالی آنها در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرد ویژگی‌های زیر یا مواردی دیگر به عنوان نکات مثبت در طرح معرفی می‌شود.

–         مجموعه دارائی‌های سهامدران، اعم از دارائی‌های نقدی و منقول و غیر‌منقول که در واقع پشتوانه مالی سهامدران را نمایش می‌دهد اعم از اینکه داخل یا خارج از طرح و یا اظهار شده یا نشده به مراجع قانونی باشد.

–         سوابق اجرایی و مالی در خصوص ارزش و حجم ریالی پروژه‌ها و طرح‌های موفق قبلی که سهامداران – هیئت مدیره یا مدیران طرح اجرا کرده‌اند.

–         خوشنامی و اعتبار مالی متقاضی و سهامداران در صورتی‌که با ارائه اسناد یا توضیحات مستند قابل ارائه باشد (مثل صورت‌های بانک که نشان‌دهنده گردش مالی و مانده حساب است یا تسهیلات اخذ شده از نهادهای مالی در دوره‌های گذشته که بازپرداخت آنها در شرایط مطلوب انجام شده باشد)

–      نمایش میزان رشد و توسعه و تغییرات مثبت شاخص‌های مالی در طرح‌ها و سوابق قبلی عوامل طرح و یا نمایش رشد شاخص‌های مالی در دوره‌های گذشته برای طرح‌های توسعه‌ایی.

 ج‌-  توان‌مندی‌های بالقوه و بالفعل فنی

نیازهای فنی در طول دوره مطالعات، راه‌اندازی و بهره‌برداری از یک طرح توسط عوامل مختلفی برآورده می‌شوند سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مشاوران، مدیران منتخب و… نقش اصلی را در ایجاد توان‌مندی فنی طرح دارند.

سطح توانایی، سوابق مرتبط قبلی و میزان وابستگی عامل ارائه دهنده امکانات فنی به عنوان یک امتیاز برای طرح محسوب و در قالب عناوین زیر قابل ارائه است.

–         سطح علمی هر یک از عوامل طرح.www.moshaver-yar.ir

–         سابقه فنی قبلی در اجرا یا بهره‌برداری از طرح‌های مشابه یا حتی متفاوت.

–         رعایت چارچوب و ضوابط فنی برای اجرای طرح (مثل مطالعات کامل مهندسی وجود تیم همکار یا مشاوران در زمینه‌های مختلف فنی و… ‌)

د‌-    توان‌مندی‌های مدیریتی متقاضی

مدیریت طرح در دوره راه‌اندازی و بهره‌برداری می‌تواند توسط هیئت مدیره یا مدیرانی که از بین سهامداران انتخاب شده‌اند انجام شود و یا مدیران و مشاورانی خارج از این ترکیب برای این امر گماشته شوند. بدیهی است توانمندی مدیریتی و میزان وابستگی آن به طرح به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت یا شکست یک طرح محسوب می‌شود. لذا در این بخش توانمندی‌های مدیریتی متقاضی در قالب آیتم‌های زیر یا هر آیتم مهم دیگری ارائه می‌شود.

ترکیب مدیران و هیئت مدیره منتخب طرح و شرح تقسیم وظایف هر یک و بررسی تخصص و توان هر کدام از جمله:

–           میزان تحصیلات و تجربیات مرتبط یا غیر مرتبط.

–           سوابق قبلی.

–           شناخت از صنعت  مربوطه.

–           سایر مشاغل  مرتبط که به صورت موازی انجام می شود.

–         در صورتی که عوامل مدیریتی خارج از ترکیب سهامداران می‌باشند نحوه ایجاد وابستگی و میزان تعهد آنها به طرح تشریح شود (قرارداد مدت دار، مشارکت در سود، حقوق ومزایا و… ).

–         فعالیت‌های انجام شده طرح و ارتباط آنها با توان‌مندی مدیریتی متقاضی.

تیم‌کاری انتخاب شده و میزان توانایی هر یک در پوشش کامل نیازهای مدیریتی طرح (مدیریت فنی، مدیریت مالی و… )

درپایان می توان نتیجه گرفت که اهلیت متقاضی و اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات به معیارهای متعددی بستگی دارد و برای هرمتقاضی ممکن است یکی از معیارها بصورت شاخص‌تر مورد توجه قرار گیرد و بصورت مثبت یا منفی اهلیت و صلاحیت متقاضی را تایید یا رد نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب مفهوم طرح توجیهی مراجعه فرمایید.