تامین ریل صنعتی

ریل صنعتی از نظر کاربرد در سه دسته‌ی ریل های راه آهن، ریل های جرثقیلی و ریل های معدنی قرار می‌گیرند که در قسمت زیر تیپ‌های مهم هر دسته را به تفکیک بیان کرده‌ایم:

 • ریل‌های راه آهن یا Rail Road در تیپ‌های R، UIC، P و S
 • ریل‌های جرثقیلی یا Crain Rail در تیپ‌های MRS،  CR، QC، KP
 • ریل‌های معدنی در تیپ‌های JIS، S، R  موجود می باشند.

از تیپ‌های مختلف ریل های مطرح شده به چند مورد در این قسمت اشاره می‌نماییم:

 •  تیپ UIC 60: مورد استفاده در پروژه‌های راه‌آهن بین شهری ( سبک ) و درون شهری ( سنگین )
 • تیپ S54: مورد استفاده در پروژ‌ه‌های مترو ( سبک ) بار قابل حمل ۱۴ تن است.
 • تیپ S49: مورد استفاده در پروژه‌های قطار ( سبک ) بار قابل حمل می‌تواند بین ۸ تا ۱۰ تن باشد.
تامین ریل صنعتی - گروه مشاوریار

فرم درخواست خرید

متقاضیان محترم در نظر داشته باشند:

جهت بررسی و کارشناسی اطلاعات کامل را طی یک نامه رسمی در سربرگ رسمی خود به صورت اسکن شده و در قالب یک فایل ZIP شده پیوست فرم ذیل ارسال نمایید؛

 1. نام واحد مصرف کننده
 2. شماره شناسه شرکت
 3. کارت بازرگانی و …
 4. آنالیز مورد نیاز

  ضمیمه کردن فایل برای ارسال :