• نام گذاری سال 99 به نام سال جهش تولید - گروه مشاوریار
  • خدمات اداری و حقوقی گروه مشاوریار
  • خدمات اداری و مهندسی
  • کنترل پروژه و امور قراردادها گروه مشاوریار
  • گروه مهندسی ذوب و فولاد گروه مشاوریار
  • تامین مواد اولیه صنایع فولادی و متالورژی - گروه مشاوریار
  • مشاوره سیستم های فناوری اطلاعات گروه مشاوریار
فعالیت های گروه مشاوریار

فعالیت های ما

به علت گستره ی وسیع فعالیت های گروه مشاوریار و پرداختن به صنایع گوناگون و توجه به شرایط خاص متقاضیان، انعطاف پذیری در شرایط و رویه های انعقاد قرارداد، یکی از اصول شرکت است و متناسب با شرایط هر متقاضی، بهترین و مناسب ترین چارچوب قراردادی، طراحی و اجرا می گردد.

خدمات اداری و حقوق گروه مشاوریار

خدمات اداری 

خدمات اداری و مهندسی گروه مشاوریار

خدمات اداری و مهندسی

خدمات فنی و اقتصادی گروه مشاوریار

گروه فنی و اقتصادی

گروه مهندسی ذوب و فولاد گروه مشاوریار

گروه خدمات مهندسی ذوب و فولاد

کنترل پروژه و امور قراردادها گروه مشاوریار

گروه كنترل پروژه و امور قراردادها

مشاوره سیستم های فناوری اطلاعات گروه مشاوریار

مشاوره سیستم های فناوری اطلاعات

پروژه های ما

مشاهده پروژه های بیشنر