نحوه رسیدگی به اختلافات بین بانکها و کارگروه های رفع موانع تولید مشخص شد

رییس بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید، نحوه رسیدگی به اختلافات بین بانکها و کارگروه های رفع موانع تولید را مشخص کرد.

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه گروه مشاوریار می توانید از آخرین مطالب این سایت اطلاع داشته باشید. برای عضویت فقط کافیست آدرس ایمیل خود را درج نمایید.

  📌رییس بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید، نحوه رسیدگی به اختلافات بین بانکها و کارگروه های رفع موانع تولید را مشخص کرد

  📌 هیأت متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان( که به پیشنهاد استاندار توسط رییس بانک مرکزی منصوب می شوند) موظف است دلایل و مستندات بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظرکند.

  📌در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت نماید.

  📌 عدم تمکین بانک از رای هیات مذکور به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد.

  📌 دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها در هر استان، دبیر هیات خبرگان استانی خواهد بود. مدیران واحدهای تولیدی و مدیران موسسات غیرمجاز نمی توانند به عضویت این هیات دربیایند./حقوق بانكى

  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار