مراحل سفارش طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی ، طی مراحل زیر انجام می شود:
1- اولین مرحله تماس با مشاوریار است.
2-پس از توافقات اولیه جهت مشخص شدن جزییات، تشکیل جلسه حضوری ضروری است. چنانچه در این جلسه توافق برای انجام تهیه طرح توجیهی صورت بگیرد، لیست مدارک مورد نیاز جهت تهیه طرح توجیهی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
3- توافق بر سر شرح خدمات و مبلغ قرارداد مرحله بعدی است. پس از امضای قرارداد و واریز پیش پرداخت توسط متقاضی، تدوین طرح آغاز می‌گردد.
4- در این مرحله نگارش طرح توجیهی با فصل بررسی بازار شروع می شود. (در این مرحله تنها اطلاعات مربوط به محصول و خدمات مورد نیاز است.)
5- با تکمیل مدارک مربوط به بخش فنی(عمدتا پیش فاکتور ماشین آلات و لی اوت (Layout) و ابعاد زمین) توسط متقاضی، بخش بررسی بازار تکمیل شده و بخش های مطالعات فنی و پس از آن برآوردهای مالی و محاسبات مالی با نرم افزار کامفار انجام می پذیرد.
6- پس از آن تکمیل طرح توجیهی و انجام ویرایش های نهایی بنا به درخواست متقاضی و صلاحدید کارشناسان، نسخه چاپ شده در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
* در طی مدت همکاری، تعاملات برای غنی شدن طرح توجیهی صورت خواهد گرفت.
* تعهد دیگر این گروه دفاع از طرح توجیهی در بانک جهت اخذ تسهیلات یا ارگان های مربوطه است.
* بسته به شرح خدمات توافق شده مشاوره فنی جهت انتقال تکنولوژی انتخاب ماشین آلات، و یا مطالعه بازار به صورت میدانی و … می‌تواند به شرح خدمات اضافه شود.
* گروه مشاوریار همواره خود را متعهد به زمان بندی پروژه و پشتیبانی از مشتریان هنگام دفاع از طرح در بانک و سایر نهادهای مرتبط می داند.