گروه مشاوریار طیف گسترده ای از قرارداد ها را بسته به نوع و شرایط آن در اختیار مشتریان قرار می دهد.

در بیشتر مواقع مشتریان نگران پرداخت کامل مبلغ قرارداد هستند، این نگرانی برای ما قابل قبول می باشد، به همین دلیل با تطبیق شرایط و دریافت تضمینات مناسب، گروه مشاوریار آماده همکاری و تسهیل در مورد انجام قراردادهای فقط خدمات اداری خواهد بود.