ما نمی خواهیم اطلاعات فنی شرکت ما نشت پیدا کند. آیا حاضرید با ما قرارداد عدم افشای اطلاعات ببیندید؟

بله ، بی تردید رازداری و عدم افشای اطلاعات مشتریان یکی از ویژگی های اولیه یک مشاور خوب است .

این مسئله بقدری مهم است که جزء ارزشهای این گروه هم آمده است . در کلیه قراردادهای ما بندی هست که عدم افشای اطلاعات مشتریان را از جمله تکالیف این گروه می داند و می تواند هر گونه نگرانی را برطرف کند با این همه اگر لازم باشد می توان قرارداد جداگانه ای هم در این مورد منعقد کرد.