مدارک لازم جهت اخذ وام

بانک ها تسهیلاتی را به صورت ارزی و ریالی در اختیار سرمایه گذارانی که قصد ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی، معدنی و گردشگری دارند، قرار می دهند تا شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب از مجموعه خود داشته باشند.

جهت پرداخت وام به متقاضی ضوابطی از جانب بانک مطرح است که در ادامه مطلب به آن می پردازیم؛

ضوابط اخذ وام

اولین و مهمترین مساله در اعطای تسهیلات به متقاضی، طرح یا پروژه مربوطه توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشد.

حداکثر ۶۰ درصد سرمایه گذاری ثابت طرح به صورت تسهیلات از طریق بانک تامین می شود و ۳۰ درصد سرمایه گذاری کل طرح که شامل سرمایه گذاری ثابت و در گردش است، از طرف متقاضی بصورت سرمایه پرداخت شده شرکت تأمین گردد.

گزارش توجیهی طرح باید از طریق مشاوران منتخب بانک تهیه گردد که همان شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی می باشند.

همچنین در صورت تصویب طرح در بانک ، متقاضی موظف است جهت نظارت بر اجرای طرح با یکی از مشاوران منتخب واجد شرایط بانک قرارداد نظارتی منعقد نماید.

باز پرداخت تسهیلات معمولاً ۵ ساله می باشد که تغییر این دوران از اختیارات بانک بوده که متناسب با وضعیت طرح ها است.

افتتاح حساب جاری قرض الحسنه از جمله اقداماتی است که متقاضی هنگام ارائه در خواست تسهیلات می نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام

 • آخرین اساسنامه ثبتی شرکت
 • آخرین نسخه آگهی تاسیس
 • روزنامه رسمی آگهی آخرین اقامتگاه قانونی شرکت
 • صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مبنی بر موافق با اخذ تسهیلات از بانک
 • کپی کلیه اسناد مالکیت محل اجرای طرح و وثایق و تضامین
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری
 • کپی شناسنامه کلیه اعضای هیئت مدیره
 • ارائه مجوز های لازم جهت منابع معرفی شده
 • آخرین گزارشات بازرس قانونی و حسابرسی شرکت
 • گواهی مالیاتی
 • ارایه صورتهای مالی
 • تصویر پروانه بهره برداری و هر گونه مجوز فعالیت
 • قرارداد تهیه گزارش طرح توجیهی
 • قرارداد نظارت با شرکت های مهندس مشاور