درباره پروژه

آزاد راه ساوه – همدان

کارفرما:شرکت جهادنصر همدان
سال:۸۳-۱۳۸۲
حجم قرارداد:m3 ۲۲۵.۰۰۰
نوع عملیات:کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
آزاد راه ساوه – همدان