درباره پروژه

امکان سنجی مجموعه دهکده ورزشی و تفریحی یزد  شامل:

ورزشی، زمین تنیس رو باز، زمین والیبال، زمین فوتبال، جاده تندرستی، غار نمک، سالن تتمرینات فردی، استخر، پرورش اندام، سالن سرپوشیده، سالن کنفرانس،اسب سواری و پرورش اسب

خدمات اداری

بررسی و امکان سنجی

تنظیم طرح توجیهی

دریافت زمین از منابع طبیعی یا سازمان مربوطه

بررسی و خدمات مشاوره تامین مالی

  • مجموعه دهکده ورزشی مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار