درباره پروژه

باند F خط چهارم سراسری گاز “56 – فاز یک – قطعه یک (عسلویه – پالایشگاه پارسیان)

کارفرما: حیدری واحد
سال: 1382
حجم قرارداد: m3 285.000
طول پروژه: Km 30
نوع عملیات: کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
باند F خط چهارم سراسری گاز "56 – فاز یک – قطعه یک (عسلویه – پالایشگاه پارسیان)