درباره پروژه

بررسی اولیه ساخت استخر پرورش ماهی

ساخت استخر ماهی و پرورش قزل آلا

بررسی محل پروژه

بررسی اولیه توان اجرایی سرمایه گذار

بازدید و بررسی اولیه موقعیت پروژه

دسترسی ها (جاده)

امکانات زیر بنایی

ساختمان و محل اسکان

تامین آب استخر

بررسی تامین مالی

مطالعه فرآیند دریافت تسهیلات از محل مصوبات و بانک های عامل

بررسی مشکلات دوران ساخت

بررسی محاسبه سود

بررسی طولانی شدن غیر معمول دوران ساخت

بررسی افزایش نرخ سود در دوران تمدید مشارکت

بررسی سود و خسارات

بررسی بازار فروش

بررسی انعقاد قرارداد

  • پرورش ماهی قزل آلا مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار