درباره پروژه

ساخت هتل ۳ ستاره

بررسی اولیه برای ساخت هتل ۳ ستاره

بررسی اولیه امکان سنجی برای  ساخت هتل ۳ ستاره  در شهر رودبار

مورخ  ۹۸/۹/۲۲

  • whatsapp image 2019 12 13 at 15.29.19 | گروه مشاوریار
  • whatsapp image 2019 12 13 at 15.33.59 | گروه مشاوریار
  • whatsapp image 2019 12 13 at 15.33.49 | گروه مشاوریار
  • whatsapp image 2019 12 13 at 15.31.29 | گروه مشاوریار
  • whatsapp image 2019 12 13 at 15.35.44 | گروه مشاوریار