درباره پروژه

خط لوله انتقال گاز “۵۶ پارس جنوبی – پالایشگان کنگان

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال:۷۷-۱۳۷۶
حجم قرارداد:m3 ۴۸۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۶۷
نوع عملیات:کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله انتقال گاز "56 پارس جنوبی – پالایشگان کنگان