درباره پروژه

خط لوله انتقال گاز “56 پارس جنوبی – پالایشگان کنگان

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال: 77-1376
حجم قرارداد: m3 480.000
طول پروژه: Km 67
نوع عملیات: کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله انتقال گاز "56 پارس جنوبی – پالایشگان کنگان