درباره پروژه

خط لوله انتقال گاز “56 پارس جنوبی – پالایشگان کنگان

کارفرما: شرکت جهادنصر همدان
سال:77-1376
حجم قرارداد:m3 480.000
طول پروژه:Km 67
نوع عملیات:کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله انتقال گاز "56 پارس جنوبی – پالایشگان کنگان