درباره پروژه

خط لوله سراسری سوم گاز “۵۶ – فاز ۳ (پتاوه – بروجن)

کارفرما:شرکت پایندان
سال:۱۳۷۹
حجم قرارداد:m3 ۵۰۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۱۲۰
نوع عملیات:کوه‌بری (حفاری و آتشباری) و حفر کانال
خط لوله سراسری سوم گاز "56 – فاز 3 (پتاوه – بروجن)