درباره پروژه

خط لوله سوم سراسری گاز “۵۶ (ریز – گندم‌زار)

کارفرما: شرکت گل‌پاش دره
سال:۱۳۸۳
حجم قرارداد:۶۰۰.۰۰۰
طول پروژه:۱۸
نوع عملیات:کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله سوم سراسری گاز "56 (ریز – گندم‌زار)