درباره پروژه

خط لوله سوم سراسری گاز “۵۶ – فاز یک (پالایشگاه کنگان – خورموج)

کارفرما:شرکت جهادنصر همدان
سال:۷۶-۱۳۷۵
حجم قرارداد:m3 ۳۰۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۱۱۹
نوع عملیات:کوه بری (حفارشی و آتشباری)
خط لوله سوم سراسری گاز "56 – فاز یک (پالایشگاه کنگان – خورموج)