درباره پروژه

خط لوله سوم سراسری گاز “56 – فاز یک (پالایشگاه کنگان – خورموج)

کارفرما:شرکت جهادنصر همدان
سال:76-1375
حجم قرارداد:m3 300.000
طول پروژه:Km 119
نوع عملیات:کوه بری (حفارشی و آتشباری)
خط لوله سوم سراسری گاز "56 – فاز یک (پالایشگاه کنگان – خورموج)