درباره پروژه

خط لوله پنجم سراسری گاز ترش “۵۶- فاز یک قطعه دوم

کارفرما:شرکت فلات ساز
سال:۸۳-۱۳۸۲
حجم قرارداد:m3 ۲۹۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۱۲۰
نوع عملیات:کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط لوله پنجم سراسری گاز ترش "56- فاز یک قطعه دوم