درباره پروژه

خط چهارم سراسری گاز “۵۶ – فاز دوم

کارفرما:حیدری واحد
سال:۸۳-۱۳۸۲
حجم قرارداد:m3 ۱۰۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۱۷
نوع عملیات:کوه‌بری (حفاری و آتشباری)
خط چهارم سراسری گاز "56 – فاز دوم