درباره پروژه

خط چهارم سراسری گاز “۵۶ – فاز یک – قطعه یک (عسلویه – پالایشگاه پارسیان)

کارفرما:شرکت گل پاش دره
سال:۱۳۸۱
حجم قرارداد:m3 ۳۸۰.۰۰۰
طول پروژه:Km ۳۰
خط چهارم سراسری گاز "56 – فاز یک – قطعه یک (عسلویه – پالایشگاه پارسیان)