درباره پروژه

 

طراحی و اجرای سازه های تیلت آپ سه طبقه توسط گروه مشاور یار

طراحی و اجرا مهندس سلمانی ۱۳۸۲-۱۳۷۸

whatsapp image 2019 12 11 at 18.32.162 | گروه مشاوریار