درباره پروژه

شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته

شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته در استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه گروه مشاوریار می توانید از آخرین مطالب این سایت اطلاع داشته باشید.

برای عضویت فقط کافیست آدرس ایمیل خود را درج نمایید.

  شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته

  اطلاعات مختصری در خصوص پروژه

  • نام پروژه:

  • تاریخ شروع:
  • زمین:

  • بررسی اولیه:

  • خدمات اداری و مهندسی:

  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته

  • 1397
  • پیشنهادی طرح حدودا یکصد و هفتاد (170) هکتار

  • امکان سنجی، مطالعات و بررسی های میدانی و بررسی زون های مختلف

  • 1- امکان سنجی و بررسی های میدانی

   2- دریافت کلیه مجوز های ادارات- دریافت موافقتها

   3- طراحی و ترسیم نقشه های سازه، سه بعدی و زیر ساختها …

   4- تدوین گزارشات زیست محیطی

   5- بررسی تامین آب شهری و ارائه پیش پرداخت برای خرید دو حلقه چاه

  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته
  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته
  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته
  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته
  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته
  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته
  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته
  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته
  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته
  • شهرک صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی و پروتئینی و صنایع وابسته