درباره پروژه

رستوران سنتی گردان در اصفهان

این پروژه از ۱۱ طاق سنتی ایرانی طراحی شده که هر دو طاق در یک قوس قرار گرفته،
درب ورودی در طاق ایرانی تعبیه شده،
این رستوران گردان می باشد و نورگیرهایی که در سقف تعبیه شده در طول روز رقص نور را در سالن ایجاد می نماید
آب نمای ایستاده حول شیشه ایی که از سقف به نور گیر متصل است
هر روز رنگین کمان را مهمان فضای سنتی رستوران می کند
بازی نور – آب و هنر معماری اسلامی در این رستوران گردان لذت سرو غذا را چندین برابر می نماید.
تهیه شده توسط گروه مشاوریار– مهندس سلمانی

  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار