درباره پروژه

معدن سنگ باریت آهوان سمنان

کارفرما:شرکت پیام معدن‌یاب
سال:۱۳۷۷
حجم قرارداد:۲۰.۰۰۰ تن
نوع عملیات:استخراج ماده معدنی و بارگیری
معدن سنگ باریت آهوان سمنان