درباره پروژه

معدن سنگ باریت آهوان سمنان

کارفرما: شرکت پیام معدن‌یاب
سال: 1377
حجم قرارداد: 20.000 تن
نوع عملیات: استخراج ماده معدنی و بارگیری
معدن سنگ باریت آهوان سمنان