درباره پروژه

معدن سنگ باریت آهوان سمنان

کارفرما:شرکت پیام معدن‌یاب
سال:1377
حجم قرارداد:20.000 تن
نوع عملیات:استخراج ماده معدنی و بارگیری
معدن سنگ باریت آهوان سمنان