درباره پروژه

کردستان

صنایع معادن، سازمان صنعت، معدن تجارت

پروژه معدنی، در حال انجام
خدمات اداری، استعلامات، خدمات مشاوره، طرح توجیهی،

طراحی، مهندسی،جانمایی دستگاه سنگ شکن

پیگیری دریافت تسهیلات

فعالیت 98

  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار
  • | گروه مشاوریار