درباره پروژه

کردستان

صنایع معادن، سازمان صنعت، معدن تجارت

پروژه معدنی، در حال انجام
خدمات اداری، استعلامات، خدمات مشاوره، طرح توجیهی،

طراحی، مهندسی،جانمایی دستگاه سنگ شکن

پیگیری دریافت تسهیلات

فعالیت ۹۸

  • whatsapp image 2019 12 11 at 13.01.26 | گروه مشاوریار
  • whatsapp image 2019 12 11 at 13.01.28 | گروه مشاوریار
  • whatsapp image 2019 12 11 at 13.01.271 | گروه مشاوریار
  • whatsapp image 2019 12 11 at 13.01.27 | گروه مشاوریار
  • whatsapp image 2019 12 11 at 13.01.281 | گروه مشاوریار
  • whatsapp image 2019 12 11 at 13.01.29 | گروه مشاوریار