درباره پروژه

کارخانه سیمان بندر خمیر

کارفرما: کارخانه
سال: 1375
مدت قرارداد: یکسال
نوع عملیات: حفاری و آتشباری و دپو ماده معدنی
کارخانه سیمان بندر خمیر