درباره پروژه

کارخانه سیمان بندر خمیر

کارفرما: کارخانه
سال:1375
مدت قرارداد:یکسال
نوع عملیات:حفاری و آتشباری و دپو ماده معدنی
کارخانه سیمان بندر خمیر