درباره پروژه

کارخانه گچ افضل‌آباد (بیرجند)

کارفرما: کارخانه
سال: 76-1375
حجم قرارداد: 200.000 تن
نوع عملیات: استخراج ماده معدنی و دپو در محل معدن
کارخانه گچ افضل‌آباد (بیرجند)