درباره پروژه

کارخانه گچ افضل‌آباد (بیرجند)

کارفرما: کارخانه
سال:76-1375
حجم قرارداد:200.000 تن
نوع عملیات:استخراج ماده معدنی و دپو در محل معدن
کارخانه گچ افضل‌آباد (بیرجند)