درباره پروژه

کارخانه گچ افضل‌آباد (بیرجند)

کارفرما: کارخانه
سال:۷۶-۱۳۷۵
حجم قرارداد:۲۰۰.۰۰۰ تن
نوع عملیات:استخراج ماده معدنی و دپو در محل معدن
کارخانه گچ افضل‌آباد (بیرجند)