درباره پروژه

کارخانه گچ خور موج (بوشهر)

کارفرما:شرکت کارخانجات مصالح ساختمانی بوشهر
سال:۱۳۸۲
حجم قرارداد:۶۰۰.۰۰۰ تن
نوع عملیات:استخراج ماده معدنی و دپو در محل سنگ‌شکن
کارخانه گچ خور موج (بوشهر)