درباره پروژه

کارخانه گچ خور موج (بوشهر)

کارفرما: شرکت کارخانجات مصالح ساختمانی بوشهر
سال: 1382
حجم قرارداد: 600.000 تن
نوع عملیات: استخراج ماده معدنی و دپو در محل سنگ‌شکن
کارخانه گچ خور موج (بوشهر)