خدمات گروه مهندسی معدن مشاوریار

معرفی گروه مهندسی معدن

اهمیت مواد معدنی و معدن قدمتی هزار ساله دارد ، اما برخلاف گذشته که افرادی با بیل و کلنگ به سراغ معادن می رفتند، امروزه به دلیل اهمیت بالای این موضوع، باید کارشناسان این امر را زیر نظر داشته باشند، به همین منظور گروه مشاوریار با تشکیل گروه مهندسی معدنی و استفاده از متخصصان به ارزیابی و اکتشاف ذخایر معدنی ، ارزیابی سیستم های نگهداری و روش های استخراج بهینه می پردازد.

خدمات گروه مهندسی معدن مشاوریار

برخی از فعالیت های ما

 • ارزیابی ذخایر معدنی
 • بررسی اطلاعات موجود و دسته بندی آنها و رفع نقایص آنها
 • مشخص نمودن نوع گسله و ساز و کار آن
 • بررسی‌های آماری جهت تعیین نرخ توزیع و جوامع آماری
 • بررسی‌های زمین آماری:

  • واریوگرافی
  • تعیین میزان وابستگی داده ها در جهات مختلف
  • و …
 • تعیین ابعاد بلوک‌های معدنی
 • ایجاد کمپوزیت از داده‌های موجود
 • طراحی مدل سه بعدی زمین شناسی
 • برآورد مقاطع زمین شناسی در جهات مختلف
 • تهیه پلان در ترازهای مختلف
 • تعیین زون‌های کانی سازی
 • تفکیک وضعیت ذخیره در زون‌های مختلف کانی سازی و وزن دهی ذخیره با توجه به آنها
 • تعیین میزان ذخیره زمین شناسی (قطعی ،احتمالی وممکن) و عیار متوسط آن
 • تهیه گزارش به همراه نقشه‌های مربوطه با توجه به مراحل بالا

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم. جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.

تنظیم قرارکاری
معرفی برخی فعالیت های معدنی مشاوریار

گروه مشاوریار با کمک متخصصان خود می تواند در زمینه های متنوع مهندسی معدن یاری گر شما باشد.

طراحی معادن روباز

 • مطالعات فنی و اقتصادی (Feasibility Study)
 • مطالعه بازار داخلی و خارجی و پیش بینی قیمت فروش محصول
 • برآورد هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت بخش معدن و کارخانه
 • محاسبه عیار حد جهت تعیین نقطه سربسر تولید
 • تعیین و تحلیل پارامترهای اقتصادی جهت تعیین پیت اقتصادی
 • تحلیل حساسیت حد بهینه استخراج با تغییرات قیمت فروش، هزینه‌های استخراج و سایر عوامل اثر گذار
 • تعیین حد استخراج روباز و زیرزمینی
 • ساخت پیت بهينه
 • محاسبه شیب کلی معدن ،شیب پله ها ،ارتفاع پله ها ،عرض پله ها و راه‌های دسترسی
 • تعیین ذخیره معدنی روباز
 • تعیین عمر معدن با توجه به میزان تولید سالیانه
 • ساخت پیت هندسی معدن (Open Pit)
 • تقسیم محدوده نهایی استخراج به پیشروی ها (Pushbacks)
 • تعیین فازهای استخراجی و انجام برنامه ریزی تولید بلند مدت و کوتاه مدت
 • جانمایی محل انباشت باطله و مواد معدنی (دپوها)، طراحی دپوها و برنامه ریزی روند انباشت در دپو
 • ارایه طرح آتشباری برای پله‌های کاری و پله‌های نهایی
 • برآورد ماشین آلات و تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت انجام عملیات

  • چال زنی
  • آتشباری
  • بارگیری، باربری و انباشت باطله و مواد معدنی
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه چارت سازمانی
 • برآورد ماشین آلات جنبی و خدماتی مورد نیاز
 • ارائه نقشه‌های استخراج روباز برای کل معدن و پایان هرسال و برآورد حجم عملیات
 • تهيه گزارش طرح استخراج روباز
 • نظارت بر اجرای طراحی‌های انجام شده

طراحی معادن زیرزمینی

 • انتخاب مناسب ترین روش استخراج زیرزمینی از میان روش‌های قابل اجرا در کشور
 • تعیین محدوده نهایی معدن زیرزمینی
 • بلوک بندی کانسار جهت ارائه طرح استخراج
 • طراحی کارگاه‌های استخراج باتوجه به داده‌های ژئوتکنیکی و شکل هندسی ذخیره
 • محاسبه پارامترهای استخراجی و ظرفیت تولید برای هرکارگاه
 • ارائه پاسپورت استخراج برای روش یا روش‌های پیشنهادی
 • محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز در کارگاه استخراج و برنامه ریزی فعالیت‌های استخراجی
 • برآورد افت و آلودگی ماده معدنی
 • برآورد تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در کارگاه استخراج
 • محاسبه عیار حد برای استخراج زیرزمینی
 • ارائه پاسپورت نگهداری برای بازکننده‌های معدن
 • انجام محاسبات چالزنی و آتشباری برای بازگشایی و ارائه الگوی چالزنی و آتشباری
 • زمان بندی اجرا و بهره برداری از طرح متناسب با تکنولوژی موجود و تعیین ظرفیت بهینه تولید
 • انجام محاسبات باربری:

  • برای زمان آماده سازی و انتخاب تعداد و نوع ماشین آلات
  • کارگاه استخراج و انتخاب تعداد و نوع ماشین آلات
  • شبکه اصلی معدن و انتخاب تعداد و نوع ماشین آلات
  • سطحی و انتخاب تعداد و نوع ماشین آلات
 • انجام محاسبات تهویه برای زمان:

  • آماده سازی و انتخاب تجهیزات مورد نیاز
  • زمان استخراج و انتخاب تجهیزات مورد نیاز
 • برآورد هوای فشرده مورد نیاز در زمان آماده سازی و استخراج و انتخاب تجهیزات مورد نیاز
 • تهيه گزارش طرح استخراج زيرزميني
 • نظارت بر اجرای طراحی‌های انجام شده