خدمات اداری و حقوقی گروه مشاوریار

معرفی خدمات اداری

بسیاری از مدیران آن قدر زمان ندارند که هر روز چندین ساعت درگیر مکاتبات و خدمات اداری میان سازمان های مختلف و اخذ امضاهای گوناگون شوند.

اما خوشبختانه این مجموعه با نظر موسسه و استفاده از بهترین کارشناسان اداری، نه تنها انجام امور خدمات اداری را بر عهده می‌گیرند و خیال شما را از این جهت آسوده می‌کنند، بلکه به واسطه‌ی دانش و تجربه‌شان کوتاه‌ترین و بهترین راه را انتخاب می‌کنند تا هر چه زودتر به نتیجه‌ی نهایی دست یابید.

business legal advic | گروه مشاوریار

برخی از فعالیت های ما

 • انجام خدمات اداری ثبت شرکت
 • ارایه خدمات اداری 

 • سازمان بازرسی کل کشور و ستاد اقتصاد مقاومتی
 • کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی/اصل 44
 • ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
 • بانک مرکزی/اداره مقررات/نظارت/اعتبارات
 • کمیسیون اقتصادی دولت
 • استمهال وامهای ارزی موضوع کمیسیون ماده 20
 • استمهال وامهای ریالی موضوع کمیسیون ماده 23

 • ثبت و شهرداری
 • تقاضای افراز و تفکیک ، اخذ سند، مشارکت در ساخت ، سر قفلی ، ماده 100شهرداری و سایر امور ثبتی و اراضی

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم. جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.

تنظیم قرارکاری