خدمات فنی و اقتصادی گروه مشاوریار

معرفی خدمات فنی و اقتصادی

این گروه با استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان توانمند و نرم افزارهای مدرن و به روز، انجام امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی با فرمت سازمان گسترش و نوسازی، فرمت انواع بانک ها ( بانک صنعت و معدن، بانک صادرات، بانک ملی، بانک ملت، … )، فرمت صنایع پایین دستی پتروشیمی و …، نظارت بر اجرای طرح های بانکی و همچنین تهیه طرح های تجاری را بر عهده دارد (در چارچوب کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی).

خدمات فنی و اقتصادی گروه مشاوریار

برخی از فعالیت های ما

 • انجام امکان سنجی پروژه ها
 • تهیه طرح های توجیهی

  • با فرمت سازمان گسترش و نوسازی
  • فرمت انواع بانک ها
  • فرمت صنایع پایین دستی پتروشیمی
 • نظارت بر اجرای طرح های بانکی
 • آماده سازی طرح های تجاری

 • ایجاد طرح های توجیهی بانکی

  • مطالعه بازار
  • بازبینی فنی
  • طراحی طرحهای مالی – اقتصادی
 • نظارت بر اجرای طرح های بانکی
 • برنامه ریزی اولیه پروژه
 • تهیه طرح های کسب و کار (Business Plan)

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم. جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.

تنظیم قرارکاری