کنترل پروژه و امور قراردادها گروه مشاوریار

معرفی کنترل پروژه و امور قراردادها

این گروه با اتکا بر دانش و تجربیات کارشناسان توانا و باسابقه خود و با استفاده از جدیدترین نرم افزارهای استاندارد و قدرتمند مرتبط، قابلیت برنامه ریزی و کنترل مالی و زمانی پروژه‌ها، از طریق تهیه برنامه های زمان بندی، دریافت گزارشات روزانه و هفتگی کارگاهی و تهیه و ارائه گزارشات متنوع ادواری، تهیه گزارشات Cash Flow تهیه و کنترل صورت وضعیت‌ها، کنترل محدوده پروژه، شناسایی و کنترل ریسک های موجود اجرای استانداردهای مدیریت پروژه در خصوص مثلث مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و کنترل امور قراردادی را دارا بوده و پل ارتباطی کارآمدی را بین عوامل مختلف پروژه ایجاد نموده است.نرم افزارهای اصلی مورد استفاد در این بخش شامل Microsoft Office Project و نرم افزارهای گروه Primavera شامل Primavera pertmaster ، P6 ‌ و Primavera Contract Manager می باشند.

project services | گروه مشاوریار

برخی از فعالیت های ما

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

 • تهیه ساختار شکست کاری

 • اخذ و کنترل گزارشات کارگاهی

 • تهیه و ارایه گزارشات پیشرفت ادواری

 • تهیه نمودار هزینه عملیاتی پیمانکاران اجرایی

 • کنترل جریان وجوه نقد (درآمد و هزینه کرد پروژه) Cash Flow

 • تهیه نمودارهای S-Curve

 • اخذ کلیم های زمانی و اجرایی پروژه

 • ارایه راه کارهای جبران تاخیرات فیزیکی و مالی پروژه Touch Up Plan

 • تهیه Replan

 • تهیه گزارشات مدیریتی، هفتگی و ماهانه

 • حضور و ارایه گزارش در جلسات ادواری پروژه ها

 • کنترل امور قرارداد ها و صورت وضعیت ها

 • کنترل تضامین و کسورات

 • کنترل محدوده کاری در قراردادها

 • تهیه و کنترل صورت وضعیت ها

 • نظارت بر انطباق امور اجرایی با قراردادها

 • تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکاران اجرایی

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم. جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.

تنظیم قرارکاری